Instalacja

Instalacja

W przeciwieństwie do wielu innych dostawców na rynku Powerwall, nasze systemy są instalowane przed falownikiem fotowoltaicznym. Dzięki temu nasze systemy mogą przechowywać prąd stały generowany przez moduły fotowoltaiczne bezpośrednio w naszych akumulatorach bez konieczności przekształcania go w prąd przemienny, co prowadziłoby do utraty wydajności. Kolejną zaletą jest to, że strategia ta umożliwia łatwą modernizację istniejących systemów fotowoltaicznych o prawie dowolnej wielkości.

Zachowanie

Konwersja na prąd przemienny wymagany w gospodarstwie domowym następuje dopiero po rozładowaniu akumulatora lub w przypadku bezpośredniego zużycia lub nadmiernego zasilania. Dostawa wymaganej ilości energii elektrycznej jest regulowana przez nasze wdrożone oprogramowanie sterujące i jest zawsze oparta na bieżącym zużyciu i produkcji energii w Twoim domu.

Efektywność
Szkic instalacji

Schemat połączeń instalacji fotowoltaicznej z np. dwoma łańcuchami fotowoltaicznymi i falownikiem fotowoltaicznym z falownikiem EAZY i akumulatorem EAZY.

Rozpoczęcie pracy