Installatie

Installatie

In tegenstelling tot veel andere aanbieders op de Powerwall-markt, worden onze systemen vóór de fotovoltaïsche omvormer geïnstalleerd. Hierdoor kunnen onze systemen de door de fotovoltaïsche modules opgewekte gelijkstroom direct in onze accu's opslaan zonder deze om te zetten in wisselstroom, wat tot rendementsverlies zou leiden. Een ander voordeel is dat deze strategie een eenvoudige aanpassing van bestaande fotovoltaïsche systemen van bijna elke grootte mogelijk maakt.

Gedrag

De omzetting in de in het huishouden benodigde wisselstroom vindt pas plaats nadat de accu is ontladen of bij direct verbruik of overvoeding. Die Lieferung der Benötigten Strommenge wird durch unsere implementierte Steuerungssoftware geregelt und richte sich immer nach der aktuellen Verbrauchs- und Erzeugungssituation in Ihrem Haus.

Efficiëntie
Installatie schets

Aansluitschema van een PV-installatie met bijv. twee fotovoltaïsche strings en een fotovoltaïsche omvormer met een EAZY omvormer en een EAZY batterij.

Beginnen